BeeOne.
Onze certificeringen

BeeOne beschikt over een ISO27001 en een NEN7510 certificering. Deze certificeringen op het gebied van informatiebeveiliging zijn doelbewust gekozen om als leidraad te fungeren bij het bedrijfsbreed verhogen van de kwaliteit van diensten en oplossingen.

De ISO27001 biedt het algemene kader voor informatiebeveiliging. De NEN 7510 specificeert het gemeenschappelijk kader verder voor het inrichten van de informatiebeveiliging in de gezondheidszorg. De norm geeft aan wat een organisatie moet doen om informatie te beveiligen, maar bevat geen expliciete aanwijzingen voor specifieke technische maatregelen. De norm bevat wel een set met maatregelen die organisaties moeten treffen om via een gecontroleerd proces op adequate wijze met (medische) gegevens om te gaan.