Werken bij BeeOne

BeeOne.
Network Services

Uw ICT omgeving volledig beheerd. Dat is wat BeeOne u biedt met BeeManaged Network Services. Geen zorgen, alles goed geregeld!

BeeCockpit – See

Uw ICT-omgeving wordt 24×7 gemonitord. Zodra er een afwijking ontstaat in de meetwaarden treedt alarmering in werking. Hierop ondernemen wij actie om u te behoeden voor problemen. Grote problemen of calamiteiten ten gevolge van een domino-effect kunnen hiermee veelal voorkomen worden. Ons doel is om een hoge mate van beschikbaarheid van uw ICT-systemen te realiseren tegen zo laag mogelijke kosten.

lees meer

Onze systemen verzamelen veel waardevolle informatie en geven een diepgaande inzage in uw ICT-omgeving, waaruit eventuele knel- en verbeterpunten te extraheren zijn. Hierover blijven we continu met u in gesprek. Periodiek maakt de specifiek aan uw organisatie toegewezen professional een overzicht van deze informatie en daaruit voorvloeiende voorgestelde acties. Vervolgens bespreekt hij de prioriteiten van de acties met u, hetgeen resulteert in een roadmap voor verbetering.

BeeSupport – Act

Uw organisatie heeft behoefte aan het voorkomen en oplossen van problemen. Daarnaast wilt u snel in kunnen spelen op veranderingen. Hiervoor biedt BeeOne de onderstaande ondersteuningsvormen.

lees meer

Telefonische ondersteuning
Onze professionals registreren uw vraag in ons ticketing systeem en helpen zo mogelijk meteen.

Service Portaal
U heeft 24/7 toegang tot het BeeOne service portaal. Hierin kunt u precies zien welke tickets er voor u geregistreerd zijn en wat de status hiervan is. Daarnaast kunt u op eenvoudige wijze informatie aan een ticket toevoegen, waardoor wij sneller tot een betere oplossing kunnen komen. De medewerker die uw vraag behandelt, krijgt hier meteen een notificatie van.

Hulp op afstand
Wij kijken op een veilige manier “over uw schouder” mee en verhelpen waar mogelijk direct uw probleem. Van veel voorkomende problemen hebben wij runbooks beschikbaar om snel tot een oplossing te komen.

Hulp op locatie
Mocht het nodig zijn, dan kunnen onze vakkundige medewerkers snel bij u op locatie aanwezig zijn om ondersteuning te bieden.

BeeVault – Insure

Onze BeeVault dienst kunt u zien als uw eigen volledig beheerde digitale kluis. We kennen twee hoofdvarianten.

Data backup
Wij stellen uw waardevolle bedrijfsinformatie dagelijks en bijna onopgemerkt veilig. Hierbij hanteren we bij voorkeur de 3-2-1 methodiek.

lees meer

  • 3 kopieën voor alle bestanden die echt belangrijk zijn.
  • 2 verschillende opslagmediums. Primaire back-up naar de Cloud en een kopie naar een backup-NAS op uw locatie.
  • 1 offsite back-up. Hierbij wordt een back-up op een offsite medium, zoals een externe harddisk, geplaatst.

Server & Endpoint backup
Met deze dienst wordt een volledige kopie gemaakt van uw (virtuele) servers en kritieke werkplekken. In het geval van een ernstige calamiteit (waterschade, brand, overspanning, crypto virus), stelt deze back-up ons in staat om uw gehele omgeving binnen maximaal 24 uur weer te herstellen.

Het spreekt voor zich dat alle backups voorzien zijn van data encryptie die aan alle geldende veiligheidseisen voldoet.

BeeSecure – Protect

BeeOne zorgt ervoor dat u op veilige wijze gebruik kunt maken van uw ICT-systemen. U moet hierbij onder andere denken aan Managed Endpoint Protection (Antivirus), Managed Firewall, Managed MailRelay, Managed DNS en Managed Application Portal.

lees meer

Onze Managed Endpoint Protection dienst voorziet iedere werkplek en server van een endpoint security scanner die wij 24 uur per dag en 7 dagen per week controleren op een juiste werking. Hiermee voorzien wij deze machines ook van de meest recente scanner updates. Dit kunnen wij verzorgen voor de besturingssystemen Windows, Linux en Mac OSX en voor mobiele apparaten, zoals telefoons en tablets.

Onze monitoring dienst bewaakt uw Managed Firewall op kernpunten zoals beschikbaarheid en bandbreedteverbruik. Periodiek wordt er een back-up van uw firewall configuratie gemaakt en deze wordt op een beveiligde plek in het BeeOne datacenter opgeslagen. Daarnaast zijn we in staat om uw firewallverkeer te analyseren met betrekking tot aanvallen van buitenaf, ongewenst gedrag van binnen uit en vele andere kenmerken.

BeeFit – Sustain

Het is noodzakelijk om alle computersystemen regelmatig bij te werken, zodat deze goed blijven functioneren en cybercriminelen geen grip kunnen krijgen op uw organisatie. BeeOne beschikt over infrastructuur om uw werkstations en servers centraal te voorzien van stabiele updates. Deze updates worden pas vrijgegeven nadat uit onderzoek in openbare bronnen en eigen ervaringen met testomgevingen is gebleken dat er geen ongewenste bijwerkingen zijn. Mocht zich onverhoopt toch een onvolkomenheid voordoen, dan kunnen we de updates eenvoudig weer ongedaan maken. Behalve updates van het operating systeem verzorgen we ook de updates van Microsoft Office, Adobe Reader en Oracle Java runtimes.

BeeConnected – Share

Onze BeeConnected dienst neemt alle aspecten rondom het beheer van uw draadloze netwerk, uw bekabelde netwerk en uw breedbandoplossingen (glasvezel, gebundelde DSL) uit handen. We verzorgen wijzigingen en updates, doen aan 24×7 monitoring en aan detectie en het oplossen van netwerk en WiFi gerelateerde problemen. Uw netwerk is altijd in perfecte conditie voor het uitvoeren van huidige en toekomstige bedrijfsactiviteiten.

Network Services Network Services Network Services Network Services Network Services